اصول کاربرد و نگهداری ماشین رنده گندگی نجاری

ماشین گندگی، برخلاف ماشین کف رند که چوب را از زیر رنده می کند، قطعه کار را از رو رند می نماید؛ بنابراین باید حداقل یك طرف (یك رو) چوب ها دارای سطح صاف و مسطح باشد ( یعنی کف رند شده باشند)، در غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت که نتیجه ی مطلوب حاصل ش... ادامه مطلب