اصول ایمنی کار با ابزار آلات صنعتی

ایمن کار کنید تا ایمن بمانید محل کار خود را تمیز و با استفاده از تجهیزات مناسب مجهز به نور کافی کنید. محیط کار نامرتب و کم نور می تواند حادثه ایجاد کند. قطعه کار بخصوص قطعات سنگین را روی میز به وسیله گیره، بست یا کلیپس مهار کرده و محکم ببندید. هرگز ... ادامه مطلب