گروه
تاریخچه شرکت صنعتی آما

تاریخچه شرکت صنعتی آما

ابتکار تولید الکترود جوشکاری در ایران  پس از "مطالعات" و بررسی های بعمل آمده توسط سه نفر از متخصصین و پیشکسوتان صنعت کشور در اردیبهشت ماه 1338 شکل گر...

مدارهای پی ال سی چیست؟

مدارهای پی ال سی چیست؟

با اختراع ترانزيستور و با پيشرفت سريع علم الكترونيك و كامپيوتر، مدارات الكترونيكي انعطاف پذيرتر شده اند و اين قابليت ايجاد شده كه يك مدار الكتروني...