تعمیرات محمد

تعداد بازدید: 102

نوع فعالیت تعمیرگاه
نام مدیر: محمد
گروه: دفتر مرکزی
زمینه فعالیت: ابزار دستی,ابزار عمومی,ابزار عمومی
آدرس: گرگان . روستای گلند
تلفن: 09113710805
تلفن همراه: 09113710805
فکس: ۳۲۲۲۳۳۵۸
محصولات پرفروش: رونیکس
سابقه: ۱سال
توضیحات: خرید برا یکی از دوستان