فروشگاه استادی

تعداد بازدید: 150

نوع فعالیت پخش کننده
نام مدیر: مهدی استادی
گروه: عامل فروش
زمینه فعالیت: ابزار برقی و بادی,ابزار عمومی
آدرس: تبریز، خیابان خاقانی
تلفن: ۰۴۱۳۵۴۲۸۷۹۰
تلفن همراه: 09020866250
فکس: 041۵۴۲۸۷۳۰
محصولات پرفروش: پیستوله برقی بادی دریل