عینک شب AT 114

برند : TOTAS

نقد و بررسی اجمالی

 - دید واضح

- افزایش حداکثر مقایسه در محیط های کم نور، تعیین و تشخیص بی نظیر جزئیات درجه و رنگ در صبح زود یا شب هنگام، روزهای مه آلود، ابری و شرایط جوی خاص

- مناسب برای کارگران شیفت شب

- مناسب کار در محیط های کم نور مثل انبار و چاله سرویس مکانیکی، بازرسان سطحی، تعمیرات لوازم الکترونیکی، رانندگی در شب

 

نمايش بيشتر