پزشکی و بازرسی AT 114

برند : TOTAS

نقد و بررسی اجمالی

 - مناسب برای همه ی نورها همچون نیمه آفتابی روزهای ابری کسل کننده

- کاهش تابش خیره کننده و افزایش دید بر رنگهای نارنجی، افزایش قدرت بینایی و کاهش خستگی چشم

- مناسب برای بازرسی تخصصی 

- مناسب برای پزشکی ، دندانپزشکی و کارهای تعمیرات قطعات مختلف

 

نمايش بيشتر