دسته بندی محصولات

به مجموع ابزار صنعتی که با نیرو عضلات انسان به کار گرفته می شوند، ابزارآلات دستی می گویند. غالبا عملکرد آنها به واسطه وارد کردن فشار به اهرم یا دسته میسر می گردد که شامل طیف وسیع انواع انبر، پیچ گوشتی، آچار و بکس می شود که تنوع محصولات مارک های معتبری همچون فورس، تاپ تول، کنیپکس، یونیور، ویها، ورا و نووا را در این بخش مشاهده می کنید.