دسته بندی محصولات
محصولات ویژه

آمیزه جوش آریا

گروه GOLDEN WELDS متشکل از شرکت مهندسی ساخت، مشاوره و ارایه خدمات جوشکاری، طراحی، ساخت و اتوماسیون  خطوط جوشکاری، عملیات حرارتی و NDT از یک سو و همچنین ارایه خدمات بازرگانی و فروش مواد مصرفی و تجهیزات جوشکاری از سوی دیگر با تکیه بر تیم فنی و مهندسی خود می باشد.

 

 
  
دی ان ان evoq