فارسی بر مدل DW۷۱۸ دیوالت DeWALT
577
نحوه عملکرد و کارایی این ماشین فوق العاده به نمایش گذاشته شده است.
1397/03/07
آدرس اشتراک گذاری
Embed Code
اشتراک از طریق ایمیل
ارسال به وب سایت های اجتماعی
گزارش این ویدیو به عنوان محتوای نامناسب اگر محتوای این ویدئو نامناسب می باشد ، گزارش آن را ارسال کنید. انتخاب دلیل خود
Sexual Content محتوای زننده یا خشونت آمیز
Hateful or Abusive Content اعمال خطرناک و مضر
Child Abuse اسپم
  
 
ارسال نظر 200